Greenpeace: Voice of the trees

Ad Agency
Brand
Category
Media
Country
Image advertising:

Advertising Agency: Ogilvy Beijing, China

Executive Creative Director:Bill Chan, Doug Schiff, Wilson Chow / Creative Director:Shiyang He
Copywriter:Lianhui Hao / Art Director:Shiyang He, Shujie Qi / Photographer:Zhu Liu / Illustrator:Shujie Qi