TsesnaBank: "Profitable Deposits" by Veent

Ad Agency: 
Brand: 
Category: 
Media: 
Region: 
Country: 

Would you please Like and Share this website!

TsesnaBank: "Profitable Deposits" by Veent

TsesnaBank: "Profitable Deposits" by Veent

TsesnaBank: "Profitable Deposits" by Veent

TsesnaBank: "Profitable Deposits" by Veent

Would you please Like and Share this website!

Advertising Agency: Veent Agency, Almaty, Kazakhstan

Creative Director / Art Director: Ilya Kodintsev
Copywriter: Yerassyl Bigazinov
Designer: David Vashakidze
Photographer: Vicktor Kharchenko
Illustrator: Valeriya Grishkina

“Tsesna-Bolashaq” educational deposit

Profitable Deposits

.
Add new comment