TsesnaBank: "Profitable Deposits" by Veent

Ad Agency
Brand
Media
Country
Image advertising:

Advertising Agency: Veent Agency, Almaty, Kazakhstan

Creative Director / Art Director: Ilya Kodintsev
Copywriter: Yerassyl Bigazinov
Designer: David Vashakidze
Photographer: Vicktor Kharchenko
Illustrator: Valeriya Grishkina

“Tsesna-Bolashaq” educational deposit

Profitable Deposits